Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 9 mars 2018

Saltvattens experiment

Vi provar om det är någon skillnad på kranvatten och saltvatten.
Barnen reflekterar att det flyter i saltvattnet men inte i kranvattnet. Varför? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar