Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 23 mars 2018

Kretslopp Mejram


Hur kommer vattnet tillbaka till molnen från havet?
Vattnet avdunstar från havet och stiger upp och bildar moln, som sedan blir till nytt regn. Vi undersökte detta genom ett experiment. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar