Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 2 februari 2018

Mejram ReningsverketBarnen har reflekterat över vart kisset och bajset tar vägen. Därefter ritat hur de tror att kisset och bajset tar sig från toaletten till reningsverket. Lärt oss vad man får kasta i toaletten. Vi såg ett filmklipp för att få en ökad förståelse för vattnets kretslopp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar