Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 9 februari 2018

Mejram reningsverk


Vi har forskat  om reningsverket. Sett film, dramatiserat bajset och kisset i avloppsrören.
Ritat utifrån barnens tankar om vad händer med det som vi spolar ner i toaletten. 
Vad det är som fastnar i gallret på reningsverket. Vi ställde frågan till Norrköping
Vatten och avlopp och här på bilden är något som fastnat på vägen. Vi lär oss och forskar Vidare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar