Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 19 januari 2018

Mejram vattentorn
Frän sjö, till vattenverk, till vattentorn sedan till hushåll, till reningsverk och åter till sjön.
Vi har lärt oss processen, ritat den. Vi fortsätter med experiment. Och barnens nyfikenhets frågor. Varför är vattnet söt eller salt.? Var tar bajset vägen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar