Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 10 november 2017

Mejram vattentornVi var på utflykt och besökte vattentornet. Här har vi mycket olika frågor kring vattentornet som vi jobbar vidare på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar