Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 3 november 2017

Mejram bygg och konstruktionBarnen bygger och konstruerar med olika material och byggnader. Här är ett bygge av kyrkan i klockartorpet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar