Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 24 november 2017

Besök brandstation

Vi var på brandstation och såg på teater . Det var musikskolan tillsammans med brandmännen som stod för underhållningen. Barnen fick lära sig var man ringer vid brand. Hur man släcker mindre bränder och vikten av brandvarnare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar