Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 27 oktober 2017

Mejram FN veckaBoken vi använt i vårt arbete om barns rättighet

Barnen har ritat flaggor den här veckan från de länder som de valt att fördjupa sig i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar