Förskolan Örtagården ligger i stadsdelen Skarphagen och bildar en enhet tillsammans med Hyllan och Månstenen.
Vi har en kuperad gård med många möjligheter och utmaningar som inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till skogen och flera grönområden.

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt tema och vår vision är att temaarbete ska bidra till att skapa ett lustfyllt lärande där barn och vårdnadshavare blir delaktiga.

fredag 22 september 2017

Mejram ord som känns bra


Vi pratar mycket med barnen hur man är en bra kompis. Vi lyfter ord som gör ont när någon säger till mig , och ord som känns bra att få höra. Vi läser böcker om allas lika värde. Vi har också olika övningar i samarbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar